Buletin Jumat: Sebab-Sebab Datangnya Hidayah

Hidup di dunia ini pada hakikatnya ialah mengharap hidayah dari Allah ‘azza wa jalla. Setiap langkah kita, perbuatan kita, amalan-amalan kita hendaknya selalu memohon hidayah dari Allah subhanahu wa ta’ala. Tidak akan bisa seseorang berjalan dengan lurus di atas muka bumi ini tanpa mendapatkan hidayah dari Allah ‘azza wa jalla.

Setiap hari seorang yang beriman mengharapkan hidayah minimal 17 kali. 17 kali didapatkan dari jumlah shalat wajib yang dilaksanakan oleh seorang mukmin. Ketika dia shalat maka seorang mukmin akan membaca surat Al-Fatihah. Pada ayat yang keenam surat Al-Fatihah seorang mukmin akan memohon kepada Allah ‘azza wa jalla  yang artinya:

“Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus”. (QS Al-Fatihah ayat 6)

Syaikh ‘Abdurrahman as-Sa’di rahimahullahu mengatakan “Do’a (Dalam ayat ini) termasuk do’a yang paling menyeluruh dan bermanfa’at bagi manusia. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk berdo’a kepada-Nya dengan do’a ini di setiap raka’at dalam shalatnya. Karena kebutuhannya yang sangat besar terhadap hal tersebut.” (Taisir Al-Karim Ar-Rahman hal: 39)

Begitu juga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengajarkan kita (Umatnya) agar senantiasa meminta hidayah kepada Allah ‘azza wa jalla. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  berdo’a:

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu hidayah (Petunjuk), ketakwaan, penjagaan diri (Dari segala keburukan), dan kekayaan hati.” (HR Muslim no. 2721)

Oleh karena itu Allah ‘azza wa jalla sangat murka kepada orang yang enggan berdo’a dan memohon kepada-Nya. Bagaimana Allah ‘azza wa jalla tidak murka sedangkan utusan-Nya yang mulia Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam  selalu mohon hidayah kepada Allah ‘azza wa jalla. Maka dari itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Sesungguhnya barangsiapa yang enggan untuk memohon kepada Allah maka Dia akan murka kepadanya.” (HR Tirmidzi no. 3373)

Setelah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta’ala, hendaknya kita menjaga hidayah tersebut agar tetap dilimpahkan kepada kita. Diantara sebab-sebab yang menjadikan hidayah tersebut akan terjaga dan selalu datang kepada kita ialah:

halaman 1 dan 4
halaman 1 dan 4
halaman 2-3
halaman 2-3

Posted by Redaksi Attauhid

ATTAUHID.NET adalah media informasi dan dakwah Masjid At-Tauhid yang beralamat di Rt. 01 Rw. 05 Pajeleran, Sukahati, Cibinong

Website: http://www.attauhid.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *