Pertanyaan: Siapakah WAHABI?

siapawahabi

Soal :

Assalamualaikum…. Ustad ada yang nanya sama saya soal wahabi…. Sepertinya mengarahkan saya ke arah wahabi… Bagaimana menjelaskannya

Jawab :

Alaikumussalam

Banyak di antara orang-orang yang menuduh ‘wahabi’ tetapi ketika mereka ditanya tentang sejarah siapa wahabi? Bagaimana wahabi? Kapan munculnya wahabi? Mereka memberikan jawaban-jawaban yang aneh sekali, tidak ilmiah dan otentik, bahkan jawaban tersebut hanya berasal dari “kata anu, kata anu…”

Padahal perkara tuduh-menuduh itu bukanlah suatu perkara yang ringan di sisi Allah ‘Azza wa Jalla. Ketika kita menuduh orang lalu kita salah dalam menuduh, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada kita. Umar bin Abdul Aziz berkata:

“Saya salah dalam memaafkan itu lebih saya sukai daripada saya salah dalam memberikan sanksi.”

Rasulullah Ṣhallāllāhu‘alaihi wa sallam bersabda,

أَيُّمَاامْرِئٍقَالَلأَخِيهِيَاكَافِرُ. فَقَدْبَاءَبِهَاأَحَدُهُمَاإِنْكَانَكَمَاقَالَوَإِلاَّرَجَعَتْعَلَيْهِ

“Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, ‘hai orang kafir,’ maka kata itu akan menimpa salah satunya. Jika benar apa yang diucapkan (berarti orang yang dituduh menjadi kafir); jika tidak, maka tuduhan itu akan menimpa orang yang menuduh.” [HR Muslim].

Siapa Wahhabi? Bagaimana Sejarah Wahhabi?

Suatu sejarah yang perlu diluruskan. Sesuatu yang perlu kita ketahui bahwa kata “wahhabi” berasal dari “wahhab” dan “i”. Dalam bahasa Arab, “i” tersebut merupakan ya’ nisbah: huruf ya` yang menunjukkan penisbatan, artinya dinisbahkan kepada “wahhab”dan “wahhab” adalah salah satu dari nama-nama Allah ‘Azza wa Jalla.

Itu sebatas makna dari sisi bahasa saja. Sekarang, siapakah wahabi dan kapankah munculnya?

Diantara fatwa ulama Ahlussunnah:

Imam Al-Winsyarisi pernah menyebutkan fatwa Imam Al-Lakhmi (Salah Satu Ulama Ahlussunnah) dalam kitabnya “Al-Mi’yar Al-Mu’rib Fi Fatawa Ahli Al-Maghrib” bahwasanya Imam Al-Lakhmi menyesatkan Firqah Wahhabiyyah. Al-Wansyarisi menyebutkan:

“Imam Al-Lakhmi pernah ditanya tentang suatu negeri yang disitu orang-orangWahabiyyun membangun sebuah masjid, bagaimana hukum shalat di dalamnya?

Maka Imam Al-Lakhmi pun menjawab:

‘Firqah Wahabiyyah adalah firqah khawarij yang sesat, semoga Allah menghancurkan mereka, masjidnya wajib untuk dihancurkan dan wajib untuk mengusir mereka dari negeri-negeri kaum muslimin ’[ Fatwa Al-Lakhmi ini disebutkan oleh Al-Winsyarisi dalam kitabnya Al-Mi’yar Al-Mu’rib Fi Fatawa Ahli Al-Maghrib pada jilid 11 hal. 168]

Akan tetapi pertanyaan besar buat sang penuduh Salafiyyiin sebagai Wahhabi yang sesat:

“Siapakah Wahhabiyah yang dimaksud oleh Imam Al-Lakhmi diatas?”

Mari kita lihat kembali kepada lembaran sejarah.

Al-Lakhmi rohimahullah wafat pada tahun 478 H sedangkan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab (yg dituduh Wahabi) wafat pada tahun 1206 H, bagaimana mungkin orang yg datang lebih dulu memastikan orang yg datang setelahnya sesat?

Jadi yg dimaksud Wahabi oleh syeikh Al-Lakhmi bukan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab tapi Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum (wafat 196 H) yg benar benar berpaham khowarij yg sesat dan menyesatkan

Semoga manfaat

Wallahu a’lam

Dijawab oleh Ustadz Dedi Fadilah – hafizhohulloh

Posted by Dedi Fadilah ibnu Zubair

WAG Sahabat Bilal bin Rabah (Akhwat) WAG Sahabat Masjid at-Tauhid (Ikhwan) Daftar : 0878 7400 3722 Join telegram channel @sahabatibnuzubair

Website: http://www.attauhid.net

This article has 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *